Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Welkom op onze website www.cararosa.com. Deze website wordt beheerd door CARA ROSA BVBA met kantoren in de Frans Ackermanstraat 24 bus 1.02, 9000 Gent, België, bedrijfsregistratienummer: RPR Gent 0701.749.468 en BTW-nummer BE 0701.749.468.

Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar CARA ROSA. De gebruiker en/of consument wordt hierna gedefinieerd als “de Klant”. Indien de Klant CARA ROSA’s website en aanverwante diensten en evenementen bezoekt, bijwoont of er een bestelling plaatst, gaat de Klant akkoord met alle hieronder vermelde bepalingen, beleidsregels, voorwaarden en mededelingen (gezamenlijk de “algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CARA ROSA aanvaard zijn.

 

2. GELDENDE WETGEVING

Alle voorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en onder voorbehoud van de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbank, waarbij alleen de rechtbanken van Gent (België) de rechterlijke bevoegdheid hebben.

Daarnaast biedt de Europese Commissie de mogelijkheid voor online geschillenbeslechting op één van hun online platformen, dat via deze externe link kan geraadpleegd worden: http://ec.europa.eu/odr/

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot: informatieve inhoud, grafische elementen en afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CARA ROSA BVBA of rechthoudende derden. Deze mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CARA ROSA.

 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

4. BEKWAAMHEID TOT AANKOOP

De Klant verklaart dat hij, op het moment van de aankoop op deze website, ten minste meerderjarig is in zijn staat of provincie, of dat hij als minderjarige afhankelijke persoon de toestemming heeft gekregen van een meerderjarige om een bestelling te plaatsen op deze website.

 

5. BESTELLING

Wanneer de Klant een bestelling plaatst op deze website wordt een bindende koop tussen de Klant als consument en CARA ROSA als verkoper aangegaan en gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, inclusief alle verklaringen en onderdelen zoals de privacyverklaring en het retourbeleid. De bestelling wordt als geplaatst beschouwd op het moment dat de Klant de laatste stap van het bestelproces heeft afgerond. Helaas is het niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen aan de bestelling nadat deze is geplaatst. In dit geval moet de Klant zich aan ons retourbeleid houden.

CARA ROSA behoudt zich het recht voor om een bestelling die de Klant bij ons plaatst te annuleren of te wijzigen indien prijzen of kortingen niet correct weergegeven zouden zijn op de website of indien deze verkeerd opgenomen werden in de afrekening. Daarnaast kunnen we, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde kredietkaart en/of bestellingen die dezelfde factuur- en/of hetzelfde verzendadres gebruiken. CARA ROSA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken we de Klant om vooraf contact op te nemen via [email protected].

 

6. VOORRAAD

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CARA ROSA. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product op het moment van de bestelling.

In het geval dat de Klant een product heeft besteld dat niet meer op voorraad is, zullen we dit onmiddellijk mededelen en kosteloos een alternatieve oplossing bieden aan de Klant (bv. verzending op later tijdstip, een vervangend product of terugbetaling).

 

7. PRIJS

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijbehorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.

Alle producten zijn onderworpen aan de Belgische btw van 21%. De btw is inbegrepen in de prijzen die worden weergegeven op de website. Alle prijzen omvatten de totaalprijs, behoudens in geval van materiële vergissing. Wanneer dergelijke materiële vergissing plaatsvindt, is CASA ROSA niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld, voor de uiteindelijke betaling. Voor alle landen buiten de EU kunnen douanekosten gelden, die afzonderlijk zullen worden aangerekend als zij aan CASA ROSA ter kennis worden gebracht. De Klant is aansprakelijk voor alle invoerrechten, douane- en lokale verkoopbelastingen die worden geheven door het land waarnaar hij verzendt.

 

8. PRODUCTINFORMATIE

Bij elk product staat een productomschrijving (kleur, maat, materiaal,…) en digitale foto’s. Omwille van afwijkingen op kleurkwaliteit en beeld op een individueel computerscherm, kunnen interpretaties door de Klant afwijken van het werkelijke product. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en gelden voor de toekomst. Het kan zich voordoen dat de informatie op onze website niet up-to-date of onvolledig is, materiële of typografische fouten bevat, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren (ook nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst).

 

9. BETALING

Na het plaatsen van de bestelling wordt de Klant doorverwezen naar een veilige betaalpagina op onze website met het verzoek om zijn bestelling te betalen. De Klant ontvangt een orderbevestiging op zijn scherm en per e-mail zodra de Klant zijn betaling heeft voltooid. 

Wij accepteren iDeal, Mastercard, SOFORT banking, Visa, Visa Electron, American Express, Giropay, EPS, Cartes bancaires, Bancontact, Maestro, Belfius, KBC en ING Home Pay.

Met de betaling van de bestelling geeft de Klant MOLLIE als gegevensverwerker (Keizersgracht 313, Amsterdam; kvk-nummer: 302.04.462; btw-nummer: NL81.58.39.091.B01) de toelating om zijn financiële gegevens veilig te verwerken en de overeenkomst uit te voeren. In geval van terugbetaling zullen wij de gebruikte kaart of bankrekening crediteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van de creditcard of bankrekening van de Klant wanneer het bedrag wordt terugbetaald.

 

10. VEILIGHEID

Onze winkel wordt gehost via Lightspeed. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan de Klant kunnen verkopen.

De klantengegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag van Lightspeed, databases en de algemene Lightspeed-applicatie.

CARA ROSA gebruikt een SSL gecodeerde beveiligde internetverbinding om de betaling van de Klant te beschermen wanneer de Klant online koopt. Deze verbinding codeert en beschermt de gegevens die de Klant ons stuurt via het internet. De Klant zal bovenaan in zijn browser een sloticoontje opmerken wanneer deze verbinding actief is. De Klant kan op dit icoontje klikken om informatie te verkrijgen over de digitale certificaat registratie. De Klant zal eveneens opmerken dat de URL bovenaan in zijn browser begint met ‘https’ in plaats van ‘http’. Dit betekent dat de veilige modus actief is.

Alle informatie wordt beheerd door beveiligde betaaloplossingen.

 

11. CADEAUBONNEN

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen:

 • Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en kunnen zowel gebruikt worden in onze webshop als in onze fysieke winkels.
 • Cadeaubonnen kunnen ingewisseld worden voor stuks op www.cararosa.com.
 • Cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet omgeruild worden of ingewisseld voor geld.
 • Als het bedrag van de bestelling de waarde van de cadeaubon overschrijdt, dient de Klant de betaalmethode te selecteren waarmee hij het resterende bedrag wenst te voldoen.
 • Als de waarde van de cadeaubon meer bedraagt dan het bedrag van de bestelling, dan kan de Klant dezelfde code gebruiken bij een volgende aankoop. Het resterende bedrag zal beschikbaar blijven tot wanneer het saldo opgebruikt is of tot wanneer de termijn verstreken is.
 • Voor retourzendingen van stuks die werden aangekocht met een cadeaubon, zal een nieuwe cadeaubon uitgegeven worden.
 • Cadeaubonnen worden via e-mail naar de ontvanger verstuurd als de bestelling verwerkt is en de betaling heeft plaatsgevonden. Op vraag van de afzender kan een kopie worden verstuurd als bevestiging.
 • CARA ROSA is niet aansprakelijk voor de verzending van een cadeaubon naar een onjuist of niet-bestaand e-mailadres. Dit is de verantwoordelijkheid van de koper.
 • CARA ROSA is niet verantwoordelijk als een cadeaubon verloren geraakt, gestolen of vernietigd wordt, of gebruikt wordt zonder toestemming.
 • CARA ROSA behoudt zich het recht voor om een cadeaubon te annuleren indien een dergelijke handeling nodig geacht wordt.
 • Verzendkosten en BTW zijn van toepassing op alle stuks die aangekocht zijn met een cadeaubon.
 • Promotie voucher codes of cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van cadeaubonnen.
 • Cadeaubonnen kunnen niet samen met andere voucher codes of aanbiedingen worden gebruikt en moeten ingewisseld worden tegen de vermelde datum, indien voorzien.

 

12. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikelen besteld via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 10 werkdagen (tenzij anders gecommuniceerd) na ontvangst van de bestelling en dit per post. De kosten van deze levering zijn voor rekening van de Klant tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Wanneer de Klant zijn aangekochte goederen niet binnen bovenvermelde termijn van 10 werkdagen heeft ontvangen, is hij er toe verplicht dit te melden aan CARA ROSA via [email protected].

De levering vindt pas plaats wanneer CARA ROSA het volledige verschuldigde bedrag van de Klant heeft ontvangen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 48 uur na ontvangst worden gemeld aan CARA ROSA via e-mail, het klantenaccount of via briefpost.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door CARA ROSA was geboden.

 

13. HERROEPINGSRECHT

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant CARA ROSA via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail, of via zijn klantenaccount op www.cararosa.com) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping of kan zijn herroepingsrecht aanvragen via zijn klantenaccount op onze website. Hierover wordt meer uitleg gegeven op de pagina Verzenden & retourneren. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij de Klant onverwijld een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen per e-mail.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan CARA ROSA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan CARA ROSA (Frans Ackermanstraat 24 bus 1.02, 9000 Gent of Korte Steenstraat 13, 8500 Kortrijk). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Lees hierbij aandachtig de voorwaarden zoals vermeld op de pagina Verzenden & retourneren. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt CARA ROSA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal CARA ROSA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat CARA ROSA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan CARA ROSA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door CARA ROSA geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald.

CARA ROSA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn

 

14. E-FACTUUR

Omdat wij rekening houden met het milieu gebeurt de facturatie uitsluitend elektronisch via mail. Onze bevestigingse-mails gelden meteen ook als aankoopbewijs van het aangekochte goed. Indien de Klant een papieren exemplaar wenst van de factuur is dit steeds mogelijk door een mail te sturen naar [email protected].

 

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van CARA ROSA.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van CARA ROSA te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Algemeen wedstrijdreglement

1. INLEIDING

1.1 Algemeen reglement geldig voor wedstrijden gecommuniceerd op de Cara Rosa Instagram en Facebook kanalen: https://www.instagram.com/cararosa_official/ en https://www.facebook.com/cararosaofficial/

1.2 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CARA ROSA bvba, Frans Ackermanstraat 24 bus 1.02, 9000 Gent; hierna genoemd Cara Rosa of wedstrijdorganisator. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die Cara Rosa organiseert via haar Instagram kanalen https://www.instagram.com/cararosa_official/ en https://www.facebook.com/cararosaofficial/

1.3 Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van dat bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende voorwaarden of regels in het algemene wedstrijdreglement. Indien de regels niet andersluidend zijn, worden beide reglementen samen gelezen.

1.4 De wedstrijden worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met, Instagram of Facebook.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gevestigd in België, deelnemen aan een (online) wedstrijd van Cara Rosa, met uitzondering van medewerkers van Cara Rosa.

2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Cara Rosa ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.3 Een deelname is pas geldig wanneer er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in de respectievelijke Instagram of Facebook post.

2.4 Onvolledige of niet correct geregistreerde deelnames worden als ongeldig beschouwd. Een deelnemer die meerdere deelnames indient of die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.

3. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1 De actie die moet ondernomen worden om deel te nemen aan de wedstrijd wordt steeds duidelijk vermeld in de respectievelijke Instagram en Facebook posts terug te vinden via: https://www.instagram.com/cararosa_official/ en https://www.facebook.com/cararosaofficial/

3.2 Het bepalen van de winnaars gebeurt uiterlijk 10 dagen na het publiceren van de wedstrijd op Instagram en Facebook. De winnaar wordt bepaald door een onafhankelijke jury bestaande uit 3 leden van het Social Media team van Cara Rosa.

3.3 Elke winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via direct message binnen het Instagram of Facebook platform. Cara Rosa zal in hetzelfde bericht vragen om de adresgegevens door te sturen. Indien de winnaar deze gegevens niet doorstuurt binnen de 7 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid.

3.4 Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Maximum 1 deelname per klant. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.

4. PRIJZEN

4.1 Niet afgehaalde prijzen op datum van afspraak komen te vervallen in hoofde van de winnaar en komen automatisch toe aan de wedstrijdorganisator.

4.2 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. Indien winnaars geen geldige contactgegevens opgeven, staat het de wedstrijdorganisator vrij een nieuwe winnaar aan te duiden.

4.3 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

4.4 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

4.5 Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van die activiteit die alle voorwaarden bepaalt. (bv. Aanwezig zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.)

4.6 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan is deze steeds onbeperkt geldig.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

5.2 Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Cara Rosa, Frans Ackermanstraat 24 bus 1.02, 9000 Gent, België, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

5.3 De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

5.4 Cara Rosa is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

5.5 Cara Rosa is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.6 Indien Cara Rosa genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Cara Rosa hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van Cara Rosa opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonlijke gegevens zijn verplicht te worden meegedeeld voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy.

7. MEDE-ORGANISATOREN

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Cara Rosa te worden gelezen als verwijzend naar zowel Cara Rosa als de mede-organisator(en).